+45 87 93 90 00

Distribution

Skanderborg Apotek

Skanderborg Apoteks hovedopgave er at sørge for medicinforsyningen til de borgere, der bor i vores område.
Her skal vi sikre, at brugeren får det korrekte lægemiddel udleveret, og at brugeren får information om den rette anvendelse af det udleverede lægemiddel.

Desuden skal vi sikre os, at det udleverede lægemiddel ikke reagerer uhensigtsmæssigt med den medicin, brugeren allerede er i behandling med.
Da apoteket har pligt til at tilbyde den billigste medicin , og der ændres priser på lægemidler hver 14. dag, så skal apoteket tillige påse, at det billigste præparat tilbydes brugeren.

I nogle tilfælde kan der være tvivl omkring udformningen af recepten , og dette er apoteket forpligtet til at søge afklaret inden udlevering finder sted.  Derfor kan ekspedition af en recept ind imellem tage lidt længere tid af hensyn til din sikkerhed.

Skanderborg Apotek

Skanderborg Apotek blev grundlagt 1809 og har været beliggende på torvet i Skanderborg i mere end 200 år.

Lillesø Apotek
Adelgade 27
8660 Skanderborg

Tlf: 8793 9000 Fax: 8793 9001

Find mailadresser på "Kontakt os"


www: skanderborg-apotek.dk

crossmenu