+45 87 93 90 00

Persondatapolitik

Skanderborg Apotek

 1. Denne politik om behandling af personoplysninger beskriver, hvorledes Skanderborg Apotek indsamler og behandler oplysninger om dig.
 2. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, vi modtager, når du handler receptmedicin på apoteket, bestiller pillepas eller modtager sundheds- og rådgivningsydelser på apoteket.
 3. Apoteket er dataansvarlig for dine personoplysninger. Spørgsmål, der vedrører vores behandling af dine personoplysninger kan rettes til apotekets mail info@skanderborg-apotek.dk eller ved telefonisk kontakt på 8793 9000.
 4. Apoteket behandler altid dine personoplysninger i overensstemmelse med denne persondatapolitik og i henhold til den gældende lovgivning.
 5. Når du køber receptpligtig medicin på apoteket, behandler vi oplysninger om dit navn, adresse, CPR-nummer, recepter og de lægemidler, du får udleveret. Oplysninger indsamles fra og registreres i det fælles medicinkort og det centrale tilskudsregister, herunder om du er berettiget til tilskud fra regioner, kommuner eller sygeforsikringen Danmark.
 6. Hvis apoteket skal udstede et pillepas, så indsamler vi oplysninger om præparater, rejsens tidspunkt og længde og dit pasnummer.
 7. Dine personoplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysninger på apotekets vegne. Disse samarbejdspartnere er databehandlere og behandler oplysningerne efter apotekets instruks. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med apoteket, og de er pålagt fortrolighed om disse. Der er indgået skriftlige databehandleraftaler med alle de databehandlere, der behandler personoplysninger for apoteket.
 8. Oplysninger indsamlet i forbindelse med udlevering af receptpligtig medicin, udstedelse af pillepas og sundheds- og rådgivningsydelser, slettes efter 5 år.
 9. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du skal i den forbindelse sende en skriftlig anmodning til info@skanderborg-apotek.dk.
 10. Apoteket har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab eller kan misbruges. Kun medarbejdere, der har et arbejdsmæssigt behov for at få kendskab til indsamlede personoplysninger, har adgang til disse.
 11. Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over apotekets behandling af dine personoplysninger.
 12. Såfremt apoteket ændrer sin persondatapolitik vil den nyeste version af denne være tilgængelig på apotekets hjemmeside.

Denne version af persondatapolitikken er dateret juni 2018.

Skanderborg Apotek

Skanderborg Apotek blev grundlagt 1809 og har været beliggende på torvet i Skanderborg i mere end 200 år.

Lillesø Apotek
Adelgade 27
8660 Skanderborg

Tlf: 8793 9000 Fax: 8793 9001

Find mailadresser på "Kontakt os"


www: skanderborg-apotek.dk

crossmenu